I. Inleiding Gendergelijkheid is een belangrijk onderwerp in de sportwereld en gaat over het waarborgen van gelijke rechten, kansen en waardering voor mensen, ongeacht hun...